Kysymyksiä ja vastauksia siitepölyallergiasta ja sen hoidosta

Kysymyksiä ja vastauksia

Kysymyksiä ja vastauksia

Mitä on allergia?

Immuunijärjestelmän tehtävänä on suojata elimistöä bakteereilta, viruksilta, sieniltä ja loisilta. Joskus immuunijärjestelmä reagoi myös normaaleille ja vaarattomille aineille. Tätä kutsutaan allergiaksi.

Mitä on allergian siedätyshoito?

Allergian siedätyshoidolla vaikutetaan immuunijärjestelmään. Hoito ikään kuin ohjelmoi immuunijärjestelmän uudelleen, jotta se ei reagoisi allergisoiviin aineisiin. Siedätyshoidolla voidaan vähentää allergiaa ja jopa päästä allergiasta kokonaan eroon.

Miksi siedätyshoito?

Siedätyshoidolla hoidetaan allergian syytä. Tämä vähentää tai poistaa kokonaan allergisia oireita kuten silmä-, nenä- ja hengitysoireita. Siedätyshoito voi parantaa merkittävästi allergisen potilaan elämänlaatua. Mitä useammat allergiset ihmiset saavat apua, sitä enemmän hoidolla on myös kansantaloudellisia vaikutuksia, kun allergian helpottuessa työstä poissaolot ja lääkärikäynnit vähenevät.

Kuinka allergian siedätyshoito toimii?

Siedätyshoito vaikuttaa allergian perussyyhyn immuunijärjestelmässä. Siedättäminen muuttaa immunijärjestelmän reaktioita allergiaa aiheuttaville aineille. Allergian syyn hoitaminen on osoitettu myös vähentävän astman kehittymistä ja uusien allergioiden syntyä.

Mihin allergioihin siedätyshoitoa voi saada?

Siitepöly (heinä ja lehtipuut), eläimet (kissa, koira) ampiaisen ja mehiläisen myrkky sekä huonepölypunkki.

Tehoaako siedätyshoito myös ruoka-aineallergioihin?

Toistaiseksi ruoka-aineallergioihin ei ole tarjolla siedätyshoitoa.

Mikä ero on allergian siedätyshoidossa ja allergian oirelääkkeiden käytössä?

Tavallinen oireita helpottava allergialääke hoitaa vain allergian aiheuttamia oireita, kun taas siedätyshoito hoitaa syytä oireiden taustalla, jolloin oireet voivat jopa kokonaan hävitä.

Kenelle siedätyshoito olisi syytä aloittaa?

Allergikoille, jotka kärsivät allergiaoireista oirelääkityksestä huolimatta, pitäisi tarjota siedätyshoitoa julkisen sairaanhoidon taholta. Siedätyshoitoa sopii ihmisille, joiden allergiat vaikuttavat työkykyyn ja sosiaaliseen elämään ja jotka eivät saa riittävää helpotusta tavallisesta allergialääkityksestään. Jotkut ovat allergisia sekä lehtipuiden, että heinän siitepölylle, jolloin allergiaoireet häiritsevät varhain keväästä pitkälle kesään. Myös sukulaisten tai tuttavien kotieläimet saattavat rajoittaa elämää, samoin työ- ja koulutoverien mukanaan kuljettama eläinpöly voi aiheuttaa oireita. Jos mehiläisen- tai ampiaisenpisto on aiheuttanut hengenvaarallisen reaktion, on hyvä aloittaa siedätyshoito.

Kuinka toimin saadakseni siedätyshoitoa allergiaani?

Siedätyshoitoa annetaan allergiavastaanotoilla sairaaloissa ja useissa terveyskeskuksissa sekä yksityisillä lääkäriasemilla. Keskustele lääkärisi kanssa ja pyydä siedätyshoitoa, mikäli et koe saavasi tarpeeksi helpotusta oirelääkityksestäsi. Mikäli elämänlaatusi kärsii allergiaoireiden vuoksi, kannattaa pohtia siedätyshoidon mahdollisuutta.

Pitääkö aina hoitaa pistoksilla?

Ei, vuodesta 2007 alkaen allergiasta kärsivä on voinut valita heinän siitepölyallergiaan myös tablettisiedätyshoidon. Tabletti otetaan kerran päivässä kotona. Tällöin ei tarvita lääkärissä käyntiä, kuin ensimmäisen annoksen oton yhteydessä.

Miten siedätyshoito toteutetaan?

Hoito toteutetaan joko pistoshoitona tai tableteilla antamalla ainetta, jolle potilas on allerginen. Aloitusvaiheessa pistoksia annetaan kerran viikossa asteittain kasvavina annoksina, minkä jälkeen pistokset annetaan seitsemän viikon välein korkeina ylläpitoannoksina. Hoito kestää kolmesta viiteen vuotta, jotta saavutetaan pitkäkestoinen suoja. Tablettihoidossa otetaan yksi tabletti kerran päivässä kolmen vuoden ajan.

Auttaako siedätyshoito astmaan?

Jos kyseessä on allergia-astma, on todennäköistä, että se helpottuu siedätyshoidon myötä.
Siedätyshoito voi myös ehkäistä allergian kehittymistä astmaksi. Tämä koskee perinteistä pistossiedätyshoitoa, tablettihoidon osalta tästä ei ole vielä näyttöä.

Kuinka tehokas allergian siedätyshoito on?

Yli 80% hoidetuista saa selkeän avun allergiaansa ja osa pääsee oireistaan kokonaan. Oirelääkkeiden tuodessa helpotusta vain vähäksi aikaa, siedätyshoidolla on kestävä vaikutus ja sillä voidaan estää myös allergian kehittyminen pahemmaksi.
Allergia on kansantauti, josta kärsivät monet ja joka heikentää ihmisten elämänlaatua. On osoitettu, että nuorilla, joilla on siitepölyallergia, on muita heikompi koulumenestys. Ihmisten poissaolo ja alentunut tehokkuus työssä ja koulussa aiheuttavat suuria yhteiskunnallisia kustannuksia. Allergian siedätyshoidolla on suotuisia vaikutuksia niin yksilöille itselleen kuin koko yhteiskunnalle.

Kuinka nopeasti siedätyshoito tehoaa?

Vaikutus alkaa tavallisesti muutaman kuukauden hoidon jälkeen. Jos hoito aloitetaan syksyllä tai talvella, teho näkyy jo seuraavana siitepölykautena. Mitä aiemmin ennen seuraavaa siitepölykautta hoito aloitetaan, sen parempi teho hoidosta on jo ensimmäisenä kautena.

Kuinka kauan teho kestää?

Teho säilyy hoidon päättymisen jälkeen useita vuosia. Tutkimuksissa pistossiedätyksen tehon on osoitettu kestävän jopa seitsemän vuotta hoidon loppumisen jälkeen. Tutkimuksia ei ole pidemmästä kestosta.

Myös uudemmasta tablettimuotoisesta siedätyshoidosta on julkaistu tutkimuksia, joissa sen tehon on osoitettu säilyvän pitkään hoidon päätyttyä.

Mitä muita vaikutuksia hoidosta on?

Kun ihmisellä on jo yksi allergia, kehittyy hänelle helposti myös muita allergioita tai astma. Siedätyshoidolla voidaan ehkäistä näiden kehittymistä. Tästä on näyttöä pistossiedätyshoidon kohdalla.

Onko siedätyshoidolla sivuvaikutuksia?

Koska pistokset ja tabletit sisältävät ainetta, jolle keho on allerginen, on olemassa riski allergisille reaktioille. Tavallisin sivuvaikutus on kutina ja punoitus pistosalueella tai tablettihoidossa suussa. Harvinaisempia ovat silmien ärsytys, nenän tukkoisuus tai astmaoireet. Joissain harvinaisissa tapauksissa keho voi reagoida allergisella sokkitilalla, anafylaksialla. Tämän vuoksi pistoksen jälkeen tulee aina odottaa 30 minuuttia lääkärin tai hoitajan vastaanotolla. Tablettisiedätyshoidossa ensimmäinen tabletti otetaan lääkärin vastaanotolla, mutta sen jälkeen hoitoa voi jatkaa kotona ilman valvontaa.

Päivitetty 10/01/2019